Notices

GIỚI THIỆU NHÀ TRƯỜNG

Trải qua gần 60 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên ổn định và phát triển cả về quy mô và chất lượng đào tạo. Nhà trường đã đào tạo hàng vạn cán bộ kỹ thuật, nghiệp vụ đã và đang phục vụ các lĩnh vực kinh tế, văn hoá xã hội của hai tỉnh Hưng Yên, Hải Dương và các tỉnh lân cận. Các học sinh ra trường đều phát huy tốt năng lực và hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của địa phương và các tổ chức giao cho. Năm 1979 được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng III, liên tục nhiều năm Trường được Uỷ ban nhân tỉnh tặng bằng khen.

Chi tiết ...